Toimitusjohtajan katsaus

Tuloksellisesti vuosi 2019 oli erinomainen. Tavoitteet sekä Suomessa että kansainvälisesti pääosin saavutettiin. Lisäksi Suomeen saatiin merkittävä eurooppalainen infrastruktuuri suurteholaskennan EuroHPC-hankkeen muodossa. CSC:n johtama yhdeksän maan konsortio sijoittui hankkeen evaluoinnissa kärkeen. Näin ollen Kajaaniin datakeskukseen rakennetaan yksi maailman tehokkaimmista laskentaympäristöistä. Tämä yli 200 miljoonan euron hanke tulee palvelemaan sekä suomalaista että eurooppalaista tutkimusta ja teollisuutta datan, laskennan ja tekoälytutkimuksen alueilla.

Kuluneen vuoden aikana otettiin käyttöön ensimmäiset vaiheet myös uudistetusta kansallisesta datalaskentakapasiteetista. DL2021-hanke mahdollistaa paitsi korkeakoulujen, niin myös tutkimuslaitosten käytön ja sitä kautta edistää kansallista yhteistyötä. Hankkeeseen liittyy merkittävä panostus osaamisen kehittämiseen, jonka avulla laitteistot pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Tutkimusryhmät saavat käyttöönsä paitsi kansainvälisesti kilpailukykyistä kapasiteettia, niin myös asiantuntijatukea datanhallintaan sekä menetelmä- ja ohjelmistokehitykseen.

Tutkimuksen palveluiden – kuten laskennan, datan ja ohjelmistojen – ohella CSC: n toiminta kehittyi muillakin alueilla. Digitaalisen opetuksen ja oppimisen palvelut, korkeakoulujen tiedonkeruu, palvelut arkistoille ja kirjastoille sekä sähköinen tunnistaminen ovat esimerkkejä kasvualueista. Valtionhallinto, opetustoimi ja korkeakoulujen tietohallinto olivat entistä aktiivisempia asiakasryhmiä ja palvelutoiminta näillä sektoreilla tulee jatkossakin kasvamaan. Henkilöstön määrä kasvoi edelleen ja ylitti viime vuonna 400. CSC:n koulutustarjonta oli vuonna 2019 aiempien vuosien tapaan mittavaa – kursseja eri alueilla on pidetty sekä omissa tiloissa että asiakkailla. Digitalisaation kehityksen ja siihen liittyvän yhteistyön merkitys korkeakoulukentässä lisääntyi kuluneena vuonna huomattavasti. Tähän kehitykseen CSC osallistui yhtenä aktiivisena toimijana.

EU-hankkeiden volyymi kasvoi edelleen vuonna 2019. Projektien koordinoinnin ja työpakettien vetovastuiden määrä on mittava. Pystymme siis entistä paremmin vaikuttamaan toiminnan suuntaamiseen tarkoituksena se, että suomalaisten käyttäjien tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioitua. EuroHPC-hankkeen lisäksi merkittäviä panostuksia olivat esimerkiksi bioinformatiikan Elixir-hanke, suurteholaskennan PRACE-yhteistyö, datan hallinnan hankkeet EUDAT ja EOSC (European Open Science Cloud). Näiden lisäksi käynnissä oli useita erikokoisia EU-projekteja. Ulkopuolista kilpailtua rahoitusta saatiin huomattava määrä sekä näiden EU-rahoitteisten projektien että myös kansallisten FIRI-infrastruktuurihankkeiden avulla. Rahoituksen avulla kehitetään laadukkaita palveluja suomalaisen tutkimuksen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

CSC:n toiminnan perustana ovat yrityksemme arvot: yhdessä osaamme ja välitämme vastuullisesti. Tavoitteena ei ole pelkästään CSC:n onnistuminen tavoitteidensa saavuttamisessa, vaan ennen kaikkea se, että Suomi pärjää kansainvälisesti ja asiakkaamme menestyvät. Tätä kautta kasvatetaan suomalaista kilpailukykyä ja luodaan entistä parempia toimintaedellytyksiä. Tärkeimmässä roolissa tavoitteiden toteutumisessa on CSC:n osaava ja jatkuvasti uutta oppiva henkilöstö.

Kimmo Koski

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle