Vastuu henkilöstöstä

Vahva ja monipuolinen asiantuntijuus ovat CSC:n liiketoiminnan ja sen tuottamien palveluiden perusta. Henkilöstön osaaminen ja ratkaisukeskeinen toiminta ovat yrityksen menestymisen avaintekijöitä.

Vuoden 2020 lopussa CSC:llä työskenteli 454 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 94 % henkilöstöstä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 6,1%, mikä on toimialan huomioon ottaen hyvällä tasolla. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli noin 7,6 vuotta, ja sukupuolijakauma oli 31% naisia ja 69% miehiä. 

Vuoden 2017 kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut ylimääräiset kilpailukykysopimuksen KIKY-talkootunnit poistuivat teknologiateollisuudesta vuonna 2020. Aiempaan sopimukseen sisältynyt työajan pidennys 24 tunnilla poistui 31.12.2019.

Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi ja avainluvut

Vuosi 2020 CSC:llä - kuten kaikkialla muuallakin - oli erityisen poikkeuksellinen ja käytännössä koko henkilöstö siirtyi maaliskuussa työskentelemään etänä. Asiantuntijatehtävissä erityisesti henkinen työkyky on keskeisessä asemassa henkilöstön työssä jaksamisen ja työmotivaation kannalta.

CSC:llä työhyvinvointi huomioitiin monin eri tavoin, esimerkiksi laajemmilla joustoilla työajan suhteen, lainaamalla kalusteita kotiin, tarjoamalla sähköistä taukoliikuntaa sekä Zoomilla toteutettuja koko henkilöstölle tarkoitettuja yhteisöllisiä tilaisuuksia.

Tämän lisäksi CSC tarjoaa työntekijöilleen laajat työterveyshuollon palvelut jotka sisältävät Covid-19 testauksen sekä terveysturvavakuutuksen. Poikkeustilanteesta johtuen ei monipuolisesti tuettuja liikunta-, virkistys- ja harrastemahdollisuuksia ollut juurikaan mahdollisuutta toteuttaa vuoden aikana.

Vastatakseen poikkeusolojen myötä lisääntyneeseen etätyöhön CSC otti henkilöstölleen erillisen, vapaaehtoisen etätyövakuutuksen, jolla lisätään työntekijöiden turvaa etätyön aikana.

Olen erityisen tyytyväinen, että meidän tuloksissamme esimerkiksi työnantajakuva, johtamis- ja toimintakulttuuri sekä esimiestoiminta asettuvat selvästi suomalaisen asiantuntijoiden vertailutason yläpuolelle, iloitsee CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

CSC saavutti  Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen henkilöstötutkimustamme toteuttavalta tutkimusyhtiö Eezy Spiritiltä, joka viestii henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta. Tutkimuksen vastausprosessi oli erinomainen, jopa yli 90 %.

- Olen erityisen tyytyväinen, että meidän tuloksissamme esimerkiksi työnantajakuva, johtamis- ja toimintakulttuuri sekä esimiestoiminta asettuvat selvästi suomalaisen asiantuntijoiden vertailutason yläpuolelle, iloitsee CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski. Kosken mainitsemilla tekijöillä onkin ollut tuloksissa suurinta kehitystä. Tällä hetkellä nopeasti kasvavalle yritykselle on hänen mukaansa tärkeää olla houkutteleva työnantaja, joka myös kykenee pitämään saamansa osaajat onnistuneen yrityskulttuurin tuella.

Henkilöstö 2020

Tunnuslukuja CSC:n henkilöstöstä 2020

Code of Conduct ja tasa-arvo

CSC:n toimintaohje (Code of Conduct), eli Tapamme toimia, kuvaa kattavasti henkilöstön oikeuksiin liittyvät periaatteet, joita noudatetaan yrityksen kaikissa toiminnoissa. Toimintaohjetta täydentää sisäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka sisältö katselmoidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen

Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään CSC:llä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana ja niissä arvioidaan edellisen kauden saavutukset ja asetetaan alkavan kauden tavoitteet. Työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet linjataan suhteessa yksikön ja yhtiön tavoitteisiin. Osaamisen kehittämisen suunnittelua tehdään henkilökohtaisen kehityssuunnitelman puitteissa elo-syyskuussa ja sen toteutumaa seurataan aktiivisesti työntekijöiden ja heidän esihenkilöiden toimesta.

Henkilöstölle jaettiin vuonna 2020 tulospalkkioita, joiden suuruus oli maksimissaan noin 4,7% vuosipalkasta. Hallitus päättää vuosittain tulospalkkioiden myöntämisestä ja perusteista sekä valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan tulospalkkioiden jakamisen henkilöstölle.

CSC haluaa olla houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, joka innostaa henkilöstöään yltämään hyviin suorituksiin. CSC kannustaa henkilöstöä myös elinikäiseen oppimiseen ja tukee jatko-opintoja opintovapaiden muodossa. Suuri osa henkilöstöä osallistui viime vuoden aikana erilaisiin ammattitaitoa kehittäviin koulutuskokonaisuuksiin, jonka lisäksi henkilöstöä kannustettiin jatkuvaan työssä tapahtuvaan oppimiseen.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle