Kansainvälinen yhteistyö

Tutkimusta tehdään yhä enemmän suurissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että CSC kehittää tutkimusyhteisöjen ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa palveluita, jotka tukevat suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

Etsimme aktiivisesti innovaatioita ja uusia palveluita kansainvälisen yhteistyön avulla asiakkaidemme hyödyksi. Tehtävämme on pitää Suomi tutkimuksen kärjessä. CSC on kumppanina useissa kansainvälisissä projekteissa ja eurooppalaisissa e-infrastruktuuri- ja verkostoprojekteissa. Tällä hetkellä (04/2019) CSC osallistuu 25:ään EU:n rahoittamaan projektiin, joista koordinoimme kolmea. CSC:llä on vetovastuu yhdeksästä työpaketista useissa eri projekteissa. Vuoden 2019 aikana alkaa vielä kolme uutta projektia lisää.

Erilaisten EU:n ja muiden rahoitusmahdollisuuksien järjestelmällinen seuranta tuo enemmän hyötyä asiakkaillemme. Yksi suomalaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tärkeimpiä rahoituslähteitä on Euroopan unionin Horisontti 2020 (H2020) -puiteohjelma. Se on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimus- ja innovointiohjelma.

CSC on jakanut kansainvälisen yhteistyönsä kuuteen innovaatio-ohjelmaan ja muutamaan tutkimusinfrastruktuuriohjelmaan. Innovaatio-ohjelmat ovat seuraavat: Research with Sensitive Data, Advanced Computing, Open Scholarship, Research Data Management, Services for Biomedical Research ja Environmental science e-infrastructure. Tällä tavalla CSC löytää enemmän yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja kehittää uusia palveluja, tuotteita ja ratkaisuja.
 

Suoraa hyötyä suomalaiselle tutkimukselle

CSC:n kansainvälinen yhteistyö hyödyttää välittömästi suomalaisia tutkimusryhmiä: lisäarvopalvelut, kuten huippuluokan laskentakapasiteetti ja datapalvelut ovat suomalaisten tutkijoiden käytettävissä niiden tutkimusinfrastruktuurien ja projektien kautta, joihin CSC osallistuu. Tämä on menestystekijä, joka lisää suomalaisen tieteen ja tutkimuksen kilpailu- ja suorituskykyä ja parantaa sen laatua.

Kehittämistyön tekemisestä yhteistyössä kansainvälisessä kontekstissa on hyötyä, koska se luo skaalautuvuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietämyksen siirtoon liittyviä mahdollisuuksia. Ohjelmistojen ja palveluiden kehittäminen tieteenalojen välisessä kansainvälisessä yhteistyössä vähentää omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö tutkimusyhteisöjen kanssa parantaa kaksisuuntaista osaamista ja tietämyksen siirtoa yli rajojen.

Tuomme Suomen näkemyksen eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin keskusteluihin ja kehitykseen osallistumalla aktiivisesti yhteisten standardien ja toimintalinjojen määrittämiseen. CSC:n kansainvälinen yhteistyö edistää ja tukee sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä ja lisää Suomen vaikutusta poliittisella tasolla.

Näillä sivuilla voi tutustua niihin kansainvälisiin infrastruktuureihin, projekteihin ja yhteistyöhankkeisiin, joihin CSC osallistuu.